qytetari në pajisjen e kontrollit në aeroport. – Stop