qytetarët ndihmojnë të sëmurin me Age flutur – Stop