qytetarët flasin për llojet e koronavirusit. – Stop