qytetarët e mashtruar nga kompanitë e punësimit – Stop