qytetarët brenda e jashtë Shqipërisë ndihmojnë të sëmurin me Age. – Stop