qendrat shëndetsore pajisen me mjete mbrojtëse – Stop