punonjësit e zjarrëfikësit nuk marrin pagat – Stop