punonjësi i firmës kabllore vdes nga korenti – Stop