punëtori i ndërtimit mban veglën e punës në të pasme – Stop