propozim për uljen e pagës së Pajtime Fetahut – Stop