përplasja mes instutucioneve lë në port pajisjet mjekësore për spitalin e Kavajës – Stop