përmbaruesja i bllokon rrogën për kredinë që nuk e mori kurrë – Stop