përmbarimi i ndryshon bravat apartamentit të qytetarit – Stop