përjashtohet nga policia për një gjobë të babait – Stop