përfundon studimet nuk ka numër martikulimi. – Stop