parkimet publike më shtrenjt se ato private – Stop