paguan nën dorë për fshirjen e detyrimeve të energjisë – Stop