pa bërë chek upin nuk merr shërbim shëndetësor. – Stop