operacionet e suksesshme të Stop e Fundjavë ndryshe. – Stop