nga Berati gjendja civile rezulton në Kashar. – Stop