nëna dhe vëllai i vdekur firmosin kontratën e qirasë – Stop