mjekët internistë nuk përfshihen në skemën e rimbursimit të ilaceve – Stop