miu bën xhiro në banakun e ushqimeve në supermarket – Stop