ministrja e shëndetësisë feston me fëmijët e sëmurë – Stop