Ministria e Shëndetsisë për pacientin pa age. – Stop