mësuesja e ciklit të ulet sorollatet 13 vjet për një vend pune – Stop