me hipotekë përmbaruesi nxjerr nga shtëpia pronarin e shtëpisë – Stop