me diplomë të vitirinës bën masterin në Durrës – Stop