mbani maskë se telefoni përfundon të gruaja – Stop