materialet e ndërtimit të rrugës për shtëpinë e administratorit – Stop