Materialet e ndertimit te rruges, shkojnë per shtepine e administratorit! – Stop