manipulimi i zgjedhjeve të urdhrit të stomatologut – Stop