konflikti mes ndërtuesit dhe pronarit të tokës i marrin shtëpinë qytetarit – Stop