kompania e transporteve nuk paguan punonjësit – Stop