kompania e fluturimit kthen paratë agjensia jo – Stop