kishte të atin në spital dhunohet nga mjekët. – Stop