kërkon të japë dëshmi në Gjykatë nuk mbahet seanca. – Stop