ka shkresën e shlyerjes së kredisë i bllokojnë pagën. – Stop