jetesa e vështirë e komunitetit rom në Pogradec – Stop