ish gruaja i shte shtëpinë këgëtarit korcar. – Stop