inspektori i zonës flet për qendrën e prostitucionit – Stop