ilaci për kancerin e tiroides futet në listën e rimbursimit – Stop