i marrin pronën me dokuemente të falsifikuara. – Stop