i kërkohet kthimi i parave për kredinë e pamarrë – Stop