fundjavë ndryshe e Stop bëjnë me shtëpi të re familjen e varfër nga Kukësi. – Stop