Fondi i sigurimit të detyrueshëm shëndetësor – Stop