fiton gjyqin për gjobën përmbarimi i bllokon llogaritë. – Stop