fiton gjyqin në shkallën e parë por nuk gëzon pronën – Stop