firma e ndërtimit kërkon paratë e bazës materiale. – Stop