firma e kromit Tropojë detyrohet të kthejë mjedisin në gjendjen e mëparshme – Stop